Stranica je sufinancirana sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Sažetak

Poboljšanje konkurentnosti maslinarske proizvodnje na programskom području kroz prekograničnu suradnju (COOPeR)

Vrijednost projekta

884 677 €

Bespovratna sredstva EU

751 976 €

Proračun Instituta

107.176 €

Projekt COOPeR će se baviti uobičajenim prekograničnim potrebama koje proizlaze iz nedostatka ulaganja u istraživanja i razvoj, nedostatne kapacitete i resurse, nemogućnost pristupa međunarodnom tržištu te lošoj suradnji između privatnog i javnog sektora. Projektni pristup se temelji na tri specifična cilja: 1. Razvoj formalne mreže dionika iz maslinarskog sektora, 2. Uspostava centra za maslinarstvo s laboratorijem, 3. Razvoj suradnje između poduzetnika u maslinarstvu i institucija za podršku gospodarstvu s istraživanjem u svrhu ubrzanja konkurentnosti na programskom području. Glavni cilj projekta je uspostava centra za maslinarstvo s laboratorijem koji će direktno pridonijeti ciljevima programa kroz jačanje konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja na programskom području. Rezultati projekta bit će: razvijena jedna prekogranična poslovna mreža, uspostavljen centar za maslinarstvo sa laboratorijom, potpisan  ugovor o održivoj suradnji između institucija i dionika (proizvođača, poduzeća, znanstvenih institucija…). Javni sektor, sektorske agencije, nevladine organizacije, mala i srednja poduzeća, visokoškolske i istraživačke ustanove te organizacije za poslovnu podršku, bit će dio procesa mapiranja u HR, BiH i MN; Rezultat procesa mapiranja bit će uspostava mreže dionika u maslinarstvu koji će biti uključeni u rad centra s laboratorijem. Zajednička mreža maslinara iz HR, BiH i CG zajedno s Centrom za maslinarstvo osigurati će dodatnu vrijednost prekograničnoj suradnji i gospodarstvu tri zemlje kroz bolju iskorištenost resursa, nova zapošljavanja, povećanu proizvodnju i stvaranje novih prihoda.


Projekt COOPeR

Poboljšanje konkurentnosti maslinarske proizvodnje na programskom području kroz prekograničnu suradnju (COOPeR)
Grad Mostar
Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije. Ova web stranica je izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, te ni na koji način ne može odražavati stavove Europske unije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content